SCOALA ALTFEL „Sa stii mai multe, sa fii mai bun”

 

SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

activităţi  educative  extracurriculare  şi  extraşcolare în Programul “ŞCOALA  ALTFEL”

Titlul  proiectului de parteneriat educaţional:

“PE DRUMURI DE CULTURĂ, ȘTIINȚĂ ȘI CIVILIZAȚIE”

Perioada în care se derulează : 18 –  22 aprilie 2016

 

 

Iniţiatori, coordonatori : Prof. Pristavu Viorica

                                                                                               Braicău Carmen-Camelia,

 Echipa  proiectului: Coordonatori – propunători – organizatori activităţi

Lungu Laura, Stoian Ioana, Ene Cornelia,  Budeanu Mariana, Barbu Doinița, Preda Vicenţia, Furtună Geta, Sava-Răducă Ionela, Gheorghiu Ionela, Negrea Nicoleta, Coviltir Mihaela, Lungu Andreea, Ghimpu Cristina, Sbîrciog Cristina, Popa Crina-Elena, Ciornei Elena, Toader Elena, Tutoveanu Mariana, Humă Sofia, Dediu Gina.

 PROIECT  DE  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL

“PE  DRUMURI  DE  CULTURĂ, ŞTIINŢĂ  ŞI  CIVILIZAŢIE “

ARGUMENT

       „Să ştii mai multe, să fi mai bun” se doreşte  a fi un proiect în care să predomine creativitatea, armonia, îndrăzneala, plăcerea şi relaxarea. Aici, preșcolarii grădiniței noastre  vor avea asigurat un mediu plăcut şi un cadru favorabil dezvoltării aptitudinilor, imaginaţiei, gândirii critice.

Mai mult, în săptămâna  „Să ştii mai multe, să fi mai bun”,  copiii preșcolari  se vor implica într-o gamă de activităţi interactive, creative, ecologice, culturale, sportive şi nu în ultimul rând recreative.

Proiectul nostru ,, PE DRUMURI DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE” îşi propune :

–  activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară/ preşcolară;

–  crearea unei motivaţii optime pentru activitatea  extraşcolară;

–  implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

–  facilitarea integrării grădinitei în comunitate;

–  crearea unor activităţi compensatorii şi recompensatorii stabilind astfel un  nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile extraşcolare;

– activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală.

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări:

–  atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (cooperare, entuziasm);

–  maniera de relaţionare (formulare de întrebări, plăcere, participare totală );

–  adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie.

       SCOPUL PROGRAMULUI „Să ştii mai multe, să fii mai bun!” vizează îmbunătăţirea competenţelor sociale, nivelul cooperării, nivelul comunicării verbale şi nonverbale,  nivelul creativităţii prin:

–  procesul de învăţare prin joc;

–  participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor;

–  organizarea adecvată a ambientului educativ;

–  flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare;

–  stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a comunicării interpersonale şi a relaţionării.

– educarea ecologică, dobândirea unei atitudini de mediu – protective şi implicarea în activităţi eco – recreative  a preşcolarului prin joc.

Activităţi şi jocuri la alegere : videoproiecţii despre ecologie, orientare turistică, jocuri de cultură generală.

 

 

OBIECTIVE URMĂRITE:

  • dezvoltarea şi exersarea abilităţilor de comunicare deschisă şi eficientă, precum şi cultivarea independenţei în gândire şi exprimare a preșcolarilor;
  • stimularea imaginaţiei şi a creativităţii preșcolarilor, în vederea pregătirii pentru afirmare şi adaptare;
  • însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, care dezvoltă respectul de sine şi de ceilalţi şi care încurajează participarea activă (inclusiv pe bază de voluntariat) la viaţa comunităţiiși la propria dezvoltare;
  • dezvoltarea la preșcolari a conştiinţei ecologice şi a atitudinilor pozitive faţă de mediul înconjurător;
  • dezvoltarea fizică armonioasă a copiilor prin practicarea sportului;
  • stabilirea unor raporturi afective, pozitive între membrii grupurilor de preșcolari;
  • Creşterea implicării părinţilor şi altor factori educaţionali din cadrul comunităţii locale în activitatea unităţii  de învăţământ şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi;

 

Grupul țintă: Preşcolarii Grădiniţei nr.13 Focșani

Persoane implicate în proiect: Educatoare, părinți, preşcolari, comunitatea locală

Proiectul se realizează cu finanțare extrabugetară.

Programul activităţilor extracurriculare și extrașcolare  „ Să ştii mai multe, să fii mai bun ! ”  

Perioada  18 –22 aprilie 2016

Nr.

crt.

Ziua/

Data

Tema activităţii Obiective Urmărite Locul de desfăşurare Responsabil Monitorizare/

Evaluare

Obs.
1. Luni

18 Aprilie

2016

       „În curând vom fi școlari

Parteneriat cu Școala  „Nicolae Iorga” Focșani

 

 

„Noi acum ne pregătim,/ Cu pompierul să vorbim!”

Vizită la ISU

– familiarizarea copiilor cu mediul școlar.

-să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate personală;

– să-şi însuşească regulile privind protecţia vieţii proprii şi a celor din jur, a mediului înconjurător;

– consolidarea cunoștintelor referitoare la modalitatile de apărare împotriva incendiilor;

– activități practice de prim ajutor.

Școala “Nicolae Iorga” Focșani

 

 

ISU

 

Grădiniță

Educatoarele de la grupele mari

 

 

Educatoarele de la grupele mici și mijlocii

 

 

Lucrări colective

 

Album foto

2.  

Marți

19 Aprilie

2016

 

“Micul creștin”   

Vizită la biserică     

 

 

        În lumea mirifică a  păpușilor, personaje din povești.

 

        “Poveștile copilăriei

“PINOCHIO” adaptare după Carlo Collodi

                                                                      Teatru de păpuși

 

Educarea sentimentelor de dragoste şi preţuire faţă de Dumnezeu.

-Să adapteze comportamentul propriu la cerinţele mediului în care se află.

– să cunoască semnificaţia conceptului “Teatru”, pentru cunoaşterea literaturii pentru copii şi a unor creaţii de excepţie în interpretarea marilor noştri actori.

– să-şi dezvolte dragostea pentru creaţia literară;

– să vizioneze teatru de păpuși  şi să conştientizeze exprimarea esteticului şi nevoia de frumos;

– să conștientizeze importanța petrecerii timpului liber în stil util și plăcut.

 

 

Biserică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de grupă

 

 

Educatoarele de la fiecare grupă

 

Album foto

3. Miercuri

20 Aprilie

2016

 

CU MIC, CU MARE  MERGEM LA FILM

 – să cunoască  reguli de comportare civilizată la cinematograf;

-să-și formeze deprinderea de a viziona un film fără a deranja colegii;

-să fie capabili să-şi exprime propriile trăiri şi sentimente într-un mod autentic/civilizat;

-să îşi dezvolte abilităţile de interacţiune socială şi să adopte o atitudine pozitivă în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur.

Carrefour Focșani Educatoarele de la fiecare grupă Diplome

 

4. Joi

21 Aprilie

2016

       Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului

„Natura, prietena copiilor!”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Sportivi în acţiune – concursuri sportive între preșcolarii grădiniței prin următoarele activităţi:

Jocuri interactive

– jocuri distractive în aer liber :,, Oul şi lingura ‘’, ,, Traseul sforii’’, ,,Împărate, Împărate cât este ora?’’ / organizarea unui parcurs aplicativ.

– formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumusețarea curții grădiniței;

– formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire  a naturii;

– cultivarea dragostei pentru mediul înconjurător

-să își dezvolte capacitatea de investigare a realității înconjuratoare în vederea formării conștiinței ecologice;

-să își formeze unele atitudini ecologice active și responsabile.

– să manifeste sentimente pozitive față de natură, faţă de mediul înconjurător, îngrijind şi plantând răsaduri şi seminţe de flori în curtea grădiniţei;

– să-şi dezvolte simţul estetic pentru frumosul din natură;

– să-și formeze deprinderi de observare, de sesizare a aspectelor ecologice;

– să-și formeze  atitudini ecologice responsabile şi pozitive faţă de mediul înconjurător prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului, aplicând cunoştinţele însuşite;

– să înţeleagă efectele actelor lor asupra mediului natural;

– să sesizeze importanța mediului natural în viața omului, întelegând necesitatea protejării lui;

– să respecte regulile jocurilor propuse;

-să-şi manifeste comportamentul competitiv, dar şi spiritul de echipă;

 

Curtea grădiniței Educatoarele de la fiecare grupă  

Ronduri cu flori

Album foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizarea de desene  cu tema ,,Sportul preferat”.

Diplome

5.

 

Vineri

22 Aprilie

2016

          Activități practic-gospodărești

“MICUL COFETAR”

dezvoltarea spiritului de echipă;

-să manifeste interes pentru un stil de viaţă sănătos, antrenându-se  în activităţi practic-gospodareşti plăcute, care să dezvolte simţul practic şi comunicarea;

-să cunoască efectele unei alimentaţii sănătoase asupra dezvoltării lor armonioase;

 

Sala de grupă, bucătărie Educatoarele de la fiecare grupă Dezbateri

Album foto

Jurnalul zilei/săptămânii

        

 

 Director,

Prof. PRISTAVU VIORICA

Reclame